Charakterystyka dobrego jeźdzca

Czy rozmyślałeś kiedyś nad tym jakie cechy musi posiadać dobry jeździec? Przede wszystkim dobry jeździec musi umieszczać na pierwszym miejscu dobro swojego konia. Pamiętajmy, że jeździectwo opiera się w głównym stopniu na rozumieniu oraz prognozowaniu przez jeźdźca zachowań i zamiarów swojego konia.
Jedynie poprzez obopólne zrozumienie oraz wychwytywanie sygnałów jesteśmy w stanie bez zakłócenia komunikować się z naszym wierzchowcem.

Wyłącznie osoba, która zna psychikę konia może z nim harmonijnie współpracować.
Współpraca ta musi opierać się na obustronnym zrozumieniu oraz zaufaniu. Jeźdźcem idealnym musi być osoba, która darzy uczuciem swoje zwierze i czuje się swobodnie w siodle.
Kolejną ważną cechą doskonałego jeźdźca jest wykonywanie ustalonego celu szkoleniowego dla swojego wierzchowca. Opiera się to na konsekwentnym dążeniu w czasie każdorazowego kontaktu z wierzchowcem do wyznaczonego celu treningowego. Jeśli chcemy, by nasz wierzchowiec skakał doskonale przez przeszkody bądź staramy się przygotować go do zawodów WKKW powinniśmy go rozwijać w tę stronę podczas każdego spotkania.
Trening naszego konia musi przebiegać małymi stopniami bez jego zbyt dużego pośpiechu a także jego przeciążenia, dlatego też tak istotną cechą charakteru dobrego jeźdźca jest wytrwałość.

horse rider photo

Każdy szanujący się jeździec musi być szczegółowo przygotowany do jazdy. Jego ubiór oraz wyposażenie jeździeckie powinno być w idealnym stanie. Jego akcesoria jeździeckie powinny być dobrej jakości. Bardzo istotne jest ich właściwe dostosowanie do kształtu anatomicznego konia.
Dobry jeździec zdaje sobie sprawę z tego jak istotna jest ta kwestia i jak duży wpływ ma to na odpowiedni przebieg szkolenia, zwykłej współpracy, jak również na stan zdrowia naszego konia.

Szanujący się jeździec dba, również należycie o higienę oraz stan posiadanych akcesoriów jeździeckich. Nie zapomina o tym, że wierzchowiec oraz jego osprzęt każdego razu po jeździe musi być wymyty i wysuszony. Jego osprzęt jeździecki jest zawsze utrzymywany w odpowiedniej czystości. Pamiętajmy, że nic nie usprawiedliwia zaniedbania własnego konia.
Dobry jeździec dba o każdy najmniejszy szczegół dotyczący opieki nad wierzchowcem, w tym dba o właściwe odżywianie swojego podopiecznego poprzez podawanie pasz najwyższej jakości w raz z odpowiednim wyborem suplementów witaminowych.
Bardzo istotną cechą jest, również zainteresowanie samą tematyką jeździecką oraz bycie na czasie ze wszystkimi nowościami ze świata jeździectwa. Jeździectwo powinno być dużą częścią życia jeźdźca.
horses photo
Podsumowując prawdziwy jeździec musi kochać swojego konia. Zrozumienie, szacunek, wytrwałość i dążenie do harmonii jest dla niego najważniejsze. Pamiętajmy, że prawdziwy jeździec to niekoniecznie osoba, która wygrywa wszystkie zawody lecz jest to osoba, która może we właściwy sposób zapanować nad swoim wierzchowcem, ukształtować go oraz rozumie się z nim praktycznie bez stosowania słów.