Chody konia

 

Sposób poruszania się konia zwany jest chodem. Każdy początkujący jeździec powinien zaznajomić się z poszczególnymi chodami konia. Właściwe rozróżnianie chodów jest podstawową kwestią w nauce jazdy jazdy na koniu. Jeździec musi nauczyć się jak działać odpowiednio pomocami jeździeckimi i jak zachowywać się w siodle podczas każdego chodu. Właściwe wykonywanie chodów wymaga także od jeźdźca i konia doskonałej komunikacji zbudowanej na starannym treningu.

Fundamentalnym chodem, od którego rozpoczynamy naukę jeździectwa jest stęp. Jest on najpowolniejszym chodem konia. Złożony z czterech taktów. W pierwszej kolejności postawiona jest tylna noga następnie przednia po jednej stronie. Następnie w ruch idzie w tej samej kolejności przeciwległa para kończyn po przeciwnej stronie. Rozróżnić można stęp pośredni, zebrany, swobodny oraz wyciągnięty.

Stęp pośredni jest chodem powolnym przy czym koń kroczy energicznie. Tylne kończyny trochę przekraczają ślady przednich kopyt. Jeżdżący ma dobry kontakt z koniem na wodzy. Stęp zebrany – koń stawia krótsze kroki przy wyraźnym ugięciu stawów. Kontakt na wodzy jest trochę słabszy. Stęp swobodny jest chodem zapewniającą wierzchowcowi dużą swobodę. Wodze w ogóle nie są napięte. Wierzchowiec w tym chodzie wypoczywa. Stęp wyciągnięty – koń stawia maksymalnie duże kroki, dlatego też jego ciało podlega charakterystycznemu wydłużeniu.

 

Następnym i szybszym chodem konia jest kłus. Jest chodem składającym się z dwóch taktów. W chodzie tym obie kończyny po przekątnej odpychają się od podłoża a pozostałe dwie są uniesione nad ziemią i tak na przemian. Wyróżniamy kłus roboczy, pośredni, zebrany jak również wyciągnięty. Podczas kłusa roboczego koń rusza się naturalnie bez większego wysilania. Natomiast w kłusie pośrednim sylwetka konia jest bardziej wydłużona. Wierzchowiec rusza się szybciej niż ma to miejsce w przypadku roboczego kłusa. Podczas kłusa zebranego szyja konia jest widocznie wygięta, kroki są krótkie a stawy uginają się głębiej. Kłus wyciągnięty charakteryzuje się sporym wyciągnięciem sylwetki konia jak również stawianiem maksymalnie długich kroków.

 

Galop jest trzytaktowym chodem konia. Podczas tego chodu występuje faza oderwania wszystkich kończyn od podłoża. Jeden skok zwany jest foulem. Wyróżniamy galop z prawej i lewej nogi zależnie od tego, która para kończyn wychyla się wprzód jako pierwsza. Zazwyczaj koń galopuje na parę nóg zgodnie z kierunkiem ruchu. Jeżeli rusza się w odwrotnym kierunku niż kończyna, na którą galopuje to jest to tzw. kontrgalop. Rozróżnia się galop roboczy, pośredni, zebrany i wyciągnięty. Galop roboczy cechuje się rytmicznością, równomiernością oraz sporą równowagą konia. W galopie pośrednim foule konia są rozciągnięte. Głowa i szyja konia jest delikatnie opuszczona. Podczas galopu wyciągniętego foule konia są maksymalnie wyciągnięte. Głowa konia jest spuszczona a szyja wyciągnięta.

Cwał – jest odmianą galopu. Jednakże jest chodem składającym się z czterech taktów. Jest to najszybszy chód konia. Prędkość galopującego konia waha się w okolicach 50 – 60 km/h.