Hipoterapia

Konie towarzyszą ludziom od zarania dziejów. Były od zawsze wykorzystywane przez człowieka jako środek transportu, siła pociągowa do pracy w polu jak również w kopalni. W późniejszym okresie konie zaczęły być wykorzystywane przede wszystkim do rekreacji a także użytku sportowego. Występuje również jeszcze jedna niezmiernie ważna dziedzina związana z wykorzystaniem koni, jaką jest hipoterapia. Warto żeby każdy miłośnik koni bliżej zaznajomił się z tą dziedziną zastosowania koni.

Hipoterapia polega na wykorzystaniu koni do leczenia ludzi niepełnosprawnych oraz mających różnego rodzaju dysfunkcje. Jest to dziedzina co raz częściej wykorzystywana i uznawana w lecznictwie. Jakie więc korzyści uzyskujemy ze stosowania| hipoterapii i dla kogo jest ona przeznaczona?

Przede wszystkim hipoterapia jest przydatna dla ludzi mających problemy związane z poruszaniem się powstałe w wyniku wad rozwojowych jak również różnego rodzaju urazów. Siedząc w siodle w czasie stępu lub lekkiego kłusa miednica jeźdźca jest poruszana w sposób taki sam jak chodzenie. Co może pomóc w nauce chodzenia. Dzięki poruszaniu się na grzbiecie pobudzane są również mięśnie nóg, kręgosłupa a także barków. Co ma niezmiernie duże znaczenie w czasie, niektórych uszkodzeń układu nerwowego kiedy to zazwyczaj następują skurcze mięśniowe. Praca w siodle rozluźnia te mięśnie co w dłuższym czasie przynosi poprawę motoryki pacjenta i łagodzi ból z tym powiązany.

Jeździectwo wymusza zajęcie właściwego dosiadu, dlatego przez hipoterapię możemy korygować wady postawy. Zauważyć możemy znaczne umocnienie mięśni kręgosłupa co razem z wymuszeniem utrzymania prostej sylwetki skutkuje skorygowaniem skrzywienia.

Terapia z wykorzystaniem koni to również polepszenie ukrwienia narządów wewnętrznych. Przez to poprawia się ich funkcjonowanie. W czasie jazdy organizm jeżdżącego wydziela większą liczbę hormonów co oddziałuje pobudzająco na organizm.

Poza dużą wartością fizyczną hipoterapii niesie ona również ukojenie psychiczne dla pacjentów. Duża liczba z nich nawiązuje więź z koniem, dzięki czemu wyrabia w sobie poczucie swojej wartości i samodzielności. Kontakt ze zwierzęciem zmniejsza, również napięcie psychiczne związane z chorobą.

hippotherapy photo
Photo by Fort Meade

Z terapii jeździeckiej mogą skorzystać pacjenci w różnym wieku a także zróżnicowanym stopniu dysfunkcji. Należy jednakże pamiętać, że przed zastosowaniem hipoterapii wymagana jest opinia lekarza, który powinien zgodzić się na to. Hipoterapię może przeprowadzać tylko przeszkolony instruktor.